Poster than we danced 500x739

And then we danced

Regie: Levan Akin (in Zweden geboren Georgiër)

Duur : 105 min

 

De film begint in de studio waar Merab en zijn vaste danspartner Mary een traditionele dans uitvoeren. Beiden zijn student bij het vermaarde Georgisch Dansensemble in Tbilisi. Wanneer Merab zich laat gaan, grijpt zijn leraar resoluut in en sommeert hem opnieuw te beginnen. In het conservatieve Georgië, waar het orthodox christendom heerst, is in de dans geen plaats voor mannelijke zwakte; er mag niet afgeweken worden van de traditie die zegt dat de jongen serieus voor zich uit moet kijken, het lichaam strak en recht, terwijl het meisje haar ogen op de grond moet richten. Er is geen plaats voor innerlijke emotie; de Georgische dans heeft niets met sensualiteit te maken.

Merab probeert te doen wat van hem wordt verlangd. Hij komt uit een dansfamilie, woont met zijn moeder, oma en broer in een klein appartement en stelt alles in het werk om als voornaamste kostwinner een succesvolle danser te worden, meer dan zijn ouders ooit konden zijn.

Maar dan komt de nieuweling Irakli het oefenlokaal binnen. De beide dansers wedijveren met elkaar en al dansend wisselen ze emoties uit, ook al hebben ze dat in het begin niet in de gaten. De liefde laat zich echter niet in formules proppen. De onderlinge rivaliteit wordt een intense strijd van aantrekken en afstoten, tot de twee dan toch toegeven aan hun homoseksuele gevoelens.

Merabs worsteling met zijn identiteit staat voor de worsteling van het nog jonge Georgië; veelbetekenend zijn de antihomo-demonstraties tijdens de première van de film in Tiflis!

De kracht van het drama zit in de optelsom van een aantal losse elementen: de indrukwekkende dansscènes en de prachtige volksmuziek, de sfeervolle omgeving van het oude Tiflis, de chemie tussen de twee jongens en de ingewikkelde verhouding tussen Merab en Mary. Zij was door de familie en de omgeving voorbestemd om de geliefde van Merab te zijn, maar komt steeds meer op een zijlijn terecht, soms letterlijk!

En zo is de film een prachtige combinatie van een dansfilm en een romantisch gay-drama, wat in de dichtgetimmerde cultuur van Georgië beslist ongebruikelijk is.